Regeringskansliet
581 Norrköping
Östergötlands län
Jobs in Norrköping ❭❭

Regeringen söker överdirektör till Transportstyrelsen.

Published: 2022-06-28 | Last Application Date: 2022-09-12 | Average salary for Chief Executive Officer ~95 500 kr | Job Type: Heltid

Transportstyrelsens huvuduppgift är att svara för merparten av regelgivningen, tillståndsprövningen, tillsynen och registerhållningen inom transportområdet. Verksamheten omfattar alla trafikslag, dvs. väg, järnväg, luftfart och sjöfart. Transportstyrelsen ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Verksamheten ska särskilt inriktas på att bidra till ett internationellt konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert transportsysten. Transportstyrelsen har drygt 2000 anställda och huvudkontoret ligger i Norrköping. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Kontor finns på 12 orter i landet.


Transportstyrelsen leds av en styrelse där generaldirektören ingår. Generaldirektören är myndighetschef och vid myndigheten finns även en överdirektör som är generaldirektörens ställföreträdare.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med
• erfarenhet av ledningsarbete i förvaltningsmyndighet.
• god kunskap om och erfarenhet av statsförvaltningen och dess beslutsprocesser.
• förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar i.
• erfarenhet av att arbeta strategiskt med intern styrning och kontroll.
• goda kunskaper i svenska och engelska.

Du ska också ha förmåga att
• tillsammans med generaldirektören företräda, leda och utveckla myndigheten inom ramen för god förvaltningskultur.
• leda verksamhet så att uppsatta mål nås.
• kommunicera väl, såväl internt som externt.
• engagera och motivera medarbetare.
• arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.

Det är meriterande om du har
• erfarenhet av regelförenklingsarbete.
• erfarenhet av strategiskt arbete med informationssäkerhetsfrågor.
• erfarenhet av att arbeta strategiskt med intern styrning och kontroll.
• erfarenhet av internationellt förhandlingsarbete, särskilt inom EU och FN.

Övrigt
Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas till överdirektör vid Transportstyrelsen. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Mer information
Mer information om befattningen lämnas av Ola Nordlander, enhetschef, Enheten för utveckling och styrning av transportområdet. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Michael Östervall eller Helena Enström, Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.
Intresseanmälan
Välkommen att registrera din intresseanmälan inklusive cv i vårt rekryteringsverktyg senast den 12:e september 2022.

-Apply Now Apply Now