Statistical wage Kyltekniker

29 500 kr

What is the salary After tax?

Wage statistics show gross monthly salary for one Kyltekniker within kyl- och värmepumpstekniker.

* Statistically secured data from SCB

Wage forecast for 2021: ~30 500 kr

** The forecast indicates the expected wage situation today and is calculated on previous wage increases per year.


Rate your profession as Kyltekniker
( rating 3.76 / 5 av 105 st votes)

Kyltekniker

Average wage

29 500 kr

Male

29 500 kr

Female

29 500 kr

Occupation Forecast

Very low competition

Wage Kyltekniker

Get an income insurance

If you were to lose your employment, income insurance facilitates the A-box's maximum amount of just SEK 14 500.
Click income insurance union kyltekniker we show which trade union and income insurance is right for your profession.

What makes a Kyltekniker

VVS står för värme, ventilation och sanitet. VVS-montörer kan vara anställda på VVS-installationsföretag, fastighetsbolag, industriföretag, sjukhus eller har eget företag. Industrirörmontörer arbetar på större industrier med processledningar. Det kan till exempel vara kraftverk, kemiska industrier och läkemedelsindustrier.

Arbetsuppgifter
VVS-montörer arbetar med installationer vid ny- och ombyggnation, men också med service och reparationer. En arbetsuppgift kan handla om att montera rörledningar och olika värmesystem som gör att människor kan duscha, tvätta och får ett bra inomhusklimat.

När VVS-montören har kapat och bockat rören till rätt form ska de sammanfogas och anslutas till den utrustning som installeras. Det kan ske genom kopplingar, svetsning eller hårdlödning. Ritningar och tekniska beskrivningar finns som stöd i arbetet.

En VVS-montör installerar också olika slags värmepannor, värmepumpar, värmeväxlare, golvvärmesystem och styr- och reglerutrustning. Service och underhåll av VVS-anläggningar är ett arbetsområde som ökar när anläggningarna blir mer avancerade och datoriserade.

Industrirörmontörer installerar rörsystem som transporterar vätskor och gaser som används i tillverkningsindustrin. Inom industrin har rören större dimensioner och arbetet innehåller mycket mer svetsning.

Industrirörmontören kan också arbeta med underhåll och reparation, som till exempel felsökning, att byta ut skadade delar, täta läckor och reparera ledningar. Eftersom industrirörmontören arbetar med både reparation och nybyggnation av industrier måste man känna till grunderna för uppbyggnad, montering och funktion av industriröranläggningar. Ritningsläsning och VVS-teknik ingår i arbetet.

Arbetsmiljö
Vid större nybyggen eller anläggningar arbetar VVS-montörer vanligtvis i arbetslag med en arbetsledare. Vid underhålls- och reparationsarbeten arbetar man oftast ensam. Industrirörmontörer arbetar i lag och arbetsplatserna varierar ofta.

Wage statistics based on education level

All sectors
29 500 kr

Wage statistics based on the Sector