Statistical wage Fordonsmontör

30 100 kr

What is the salary After tax?

Wage statistics show gross monthly salary for one Fordonsmontör within fordonsmontörer.

* Statistically secured data from SCB

Wage forecast for 2021: ~31 300 kr

** The forecast indicates the expected wage situation today and is calculated on previous wage increases per year.


Rate your profession as Fordonsmontör
( rating 3 / 5 av 7 st votes)

Fordonsmontör

Average wage

30 100 kr

Male

30 400 kr

Female

26 400 kr

Occupation Forecast

Balans

Wage Fordonsmontör

Get an income insurance

If you were to lose your employment, income insurance facilitates the A-box's maximum amount of just SEK 14 500.
Click income insurance union fordonsmontör we show which trade union and income insurance is right for your profession.

What makes a Fordonsmontör

Monteringsarbetet organiseras på olika sätt vid olika företag inom biltillverkningsindustrin. Det finns exempelvis linjebaserad successiv påbyggnad eller montering vid flera monteringsstationer.

Till gruppen fordonsmontörer räknas också påbyggarna, som arbetar inom Lastfordonsgruppen, LFG. De monterar skräddarsydda påbyggnader såsom skåp, flak på lastbilar, lastmaskiner och skåpbilar. Arbetet på LFG utgörs till stor del av plåtslageri-, bocknings- och svetsningsarbete på höghållfast stål.

Arbetsuppgifter
Fordonsmontörer ingår i ett arbetslag där arbetet handlar om att:

● Rekvirera det material som behövs för monteringsarbetet
● Se till att underhåll görs på utrustning inom det egna området
● Se till att produktionen flyter jämnt mellan arbetslagen och att produktionstider hålls
● Kvalitetssäkra arbetet

De flesta detaljerna sammanfogas genom skruvning, nitning eller svetsning. Svetsrobotar används för vissa arbetsmoment. Monteringsarbetet börjar med att rambalkar tillverkas och monteras till en ram. Sedan monteras framaxel och bakaxel, rörsystem för tryckluft, hydraulik och avgassystem.

Slutligen monteras växellådan och motorn. Monteringen av förbränningsmotorer är delvis automatiserad, alla detaljer som finns inne i motorn, till exempel vevaxlar, kamaxlar och oljepumpar kan automatmonteras. Det gäller även motorernas kåpor. Monteringen utförs av robotar och montörens arbete är att övervaka de processtyrda maskinerna. Arbetet kan även omfatta programmering av styrsystem för robotarna.

När monteringen är klar testas och kontrolleras olika funktioner. Varje lastbil provkörs av provförare på testbana. På personvagnssidan sker testen på varje bil i en elektronisk simulator medan provkörning sker stickprovsvis.

Arbetsmiljö
Fordonsmontörerna använder mest handmaskiner, tryckluftsdrivna skruvdragare och momentnycklar samt specialverktyg vid monteringen.. Lyftutrustningar av olika slag används. För vissa arbetsmoment används även datorer som hjälpmedel.

Wage statistics based on education level

All sectors Private sector Private workers
30 100 kr 30 100 kr 30 100 kr

Wage statistics based on the Sector