The statistical wage for Användbarhetsdesigner

43 100 kr

What is the salary After tax?

Wage statistics show gross monthly salary for one Användbarhetsdesigner within mjukvaru- och systemutvecklare.

* Statistically secured data from SCB

Wage forecast for 2020: ~46 000 kr

** The forecast indicates the expected wage situation today and is calculated on previous wage increases per year.

Rate your profession as Användbarhetsdesigner
( rating 4 / 5 av 11 st votes)


Average wage

43 100 kr

Male

43 000 kr

Female

43 500 kr

Occupation Forecast

Mycket liten konkurrens

Wage Användbarhetsdesigner

Get an income insurance

If you were to lose your employment, income insurance facilitates the A-box's maximum amount of just SEK 14 500.
Click income insurance union användbarhetsdesigner we show which trade union and income insurance is right for your profession.

What makes a Användbarhetsdesigner

Beroende på arbetsuppgifter kan man kallas användbarhetsexpert, användbarhetsdesigner eller interaktionsdesigner. I ett stort projekt kan det ibland finnas en användbarhetsexpert som granskar och utvärderar designförslag och prototyper (modeller) ur användbarhetssynpunkt och en interaktionsdesigner som utformar hur systemet ska se ut och bete sig.

Arbetsuppgifter
Vad som ingår i arbetsuppgifterna för dem som arbetar med användbarhet kan variera när de kommer in i ett nytt projekt. Är det ett nytt system eller en ny produkt som ska utvecklas kan de vara med i projektet redan när kraven på systemet specificeras. Med hjälp av intervjuer, enkäter och workshops samlar man inledningsvis in information om användarna, deras bakgrund, arbetssituation och vilka krav de ställer på systemet/produkten. Uppgifterna som ska utföras med produkten analyseras liksom vilka aktiviteter systemet ska stödja.

Med den information man fått fram som grund formuleras användbarhetsmål tillsammans med beställaren av produkten. Det kan till exempel vara hur lång tid det får ta att lösa en uppgift eller att alla användare alltid ska veta var på webbplatsen de befinner sig.

Kunskaper man får i analysarbetet används i det fortsatta designarbetet. Användbarhetsexperter deltar i arbetet med att ta fram och utveckla designidéer med hjälp av prototyper (modeller) och utvärderar designförslag. De utvecklar idéer om hur användarna ska göra när de för en dialog med systemet, till exempel när de beställer eller köper varor, spelar, svarar på frågor. De bestämmer i vilken ordning olika uppgifter (interaktioner) ska göras. Utgångspunkten är alltid användarnas situation och deras användning av systemen. Man arbetar med skisser, prototyper och andra metoder för att lägga fram idéer i projektgruppen.

Under utvecklingsarbetet jobbar användbarhetsexperten ofta i nära samarbete med den formgivare som gör den grafiska designen av gränssnittet. Gränssnittet är det som möter användaren på bildskärmen.

Ofta arbetar man med att öka användbarheten hos ett befintligt system eller en befintlig webbplats. Den befintliga produkten granskas för att utvärdera hur väl den fungerar och identifiera problem när det gäller användbarheten av produkten. Det ger förslag till förbättringar.

Användbarhetsexperten arbetar nära systemutvecklare, programmerare och grafiska formgivare.

Arbetsplats
Användbarhetsexperter och interaktionsdesigner arbetar ofta som konsulter.

Wage statistics based on education level

Samtliga sektorer Statlig sektor Kommunal sektor Landstingssektorn Privat sektor Privatanställda tjänstemän
44 200 kr 40 800 kr 38 200 kr 39 600 kr 44 400 kr 44 400 kr

Wage statistics based on the Sector

We use cookies. By browsing further you agree that we use cookies. Read more. I accept!