Sveriges statsskuld

1 416 673 129 103 kr

Statsskuld fördelat per person

143 974 kr

Kalkylen baseras på SCB's senaste befolkningsprognos

Statsskulden i procent av BNP

40 % av BNP 2014

Vår produktion av varor / tjänster (BNP) ökar snabbare än statsskulden

Sveriges befolkning

9 839 725 Befolkning

Sverige beräknas passera 10000000 invånare år 2017

Generell statsskuld i euro
Statsskuld i procent av BNP

Nettolön, lönekalkylator, valutaväxlare...

Jämför din lön

Passa på att jämföra din lön mot andra inom ditt yrke. Vår lönestatistik är uppdelad på län och yrke och hämtas direkt från SCBs lönedatabas.

Beräkna nettolön

Räkna ut din nettolön baserat på brutto. Beskattningsbar inkomst, Kommunalskatt, Jobbavdrag, Kommunalskatt, Landstingsskatt samt värnskatt. Även Kyrkoavgift samt begravningsavgift.

Valutaväxlare

Växla mellan valutor med hjälp av vår valutaväxlare. Aktuella valutakurser för bland annat euro, dollar, pund, kronor, baht.

Historik

Växla $100 USD till 844.59 SEK
Växla 15000 SEK till $1,776.00 USD
Jämför lönen 26500 kr inom Förskollärare och fritidspedagoger
Växla $300 USD till 2,533.78 SEK
Växla 200 DKK till 252.43 SEK
Räkna ut nettolönen på 25000 kr i Linköping kommun
Räkna ut nettolönen på 35500 kr i Stockholm kommun
Räkna ut nettolönen på 29000 kr i Umeå kommun
Räkna ut nettolönen på 35000 kr i Stockholm kommun
Räkna ut nettolönen på 28000 kr i Ale kommun
Räkna ut nettolönen på 39750 kr i Avesta kommun
Räkna ut nettolönen på 27700 kr i Stockholm kommun
Växla 1000 SEK till 352.80 TRY
Räkna ut nettolönen på 2219 kr i Västerås kommun

Sammanställt från

Sveriges statsskuld är idag 1 416 673 129 103 kr baserat på Riksgäldens senaste rapport 2015-07-01 som uppgick till
1 383 034 000 000 SEK, Riksgäldens statsskuld prognos är 1 477 000 000 000 SEK till slutet av 2015

Sverige BNP 2012

Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, uppgick till 3 555 miljarder kronor under 2012. Jämfört med 2011 ökade BNP med 0,8 procent. Tillväxten under det fjärde kvartalet 2012 var 1,4 procent.

Beräkna din skatt

Nu kan du även räkna ut vad du kommer få behålla av lönen efter skatt (netto) genom att besöka vår lönekalkylator