Sveriges statsskuld

1 306 130 596 991 kr

Statsskuld fördelat per person

134 160 kr

Kalkylen baseras på SCB's senaste befolkningsprognos

Statsskulden i procent av BNP

37 % av BNP 2013

Vår produktion av varor / tjänster (BNP) ökar snabbare än statsskulden

Sveriges befolkning

9 735 597 Befolkning

Sverige beräknas passera 10000000 invånare år 2017

Generell statsskuld i euro
Statsskuld i procent av BNP

Nettolön, lönekalkylator, valutaväxlare...

Jämför din lön

Passa på att jämföra din lön mot andra inom ditt yrke. Vår lönestatistik är uppdelad på län och yrke och hämtas direkt från SCBs lönedatabas.

Beräkna nettolön

Räkna ut din nettolön baserat på brutto. Beskattningsbar inkomst, Kommunalskatt, Jobbavdrag, Kommunalskatt, Landstingsskatt samt värnskatt. Även Kyrkoavgift samt begravningsavgift.

Valutaväxlare

Växla mellan valutor med hjälp av vår valutaväxlare. Aktuella valutakurser för bland annat euro, dollar, pund, kronor, baht.

Historik

Räkna ut nettolönen på 1267 kr i Jönköping kommun
Räkna ut nettolönen på 37000 kr i Stockholm kommun
Räkna ut nettolönen på 32000 kr i Stockholm kommun
Växla 5000 SEK till 0.00 AUD/fckeditor/editor/filemanager/upload/php/upload.phpType=Media
Räkna ut nettolönen på 30000 kr i Mark kommun
Växla 5000 SEK till 0.00 AUD/fckeditor/editor/filemanager/upload/php/upload.phpType=Media
Räkna ut nettolönen på 19000 kr i Flen kommun
Räkna ut nettolönen på 31000 kr i Göteborg kommun
Jämför lönen 26200 kr inom Administrativa assistenter
Växla 3105 SEK Svenska kronor till Rysk rubel RUB (SEKRUB)
Växla $79 USD till 572.88 SEK
Räkna ut nettolönen på 20000 kr i Malmö kommun
Räkna ut nettolönen på 24100 kr i Stockholm kommun
Räkna ut nettolönen på 20000 kr i Malmö kommun

Sponsorer

Sammanställt från

Sveriges statsskuld är idag 1 306 130 596 991 kr baserat på Riksgäldens senaste rapport 2014-09-30 som uppgick till
1 284 466 375 108 SEK, Riksgäldens statsskuld prognos är 1 365 000 000 000 SEK till slutet av 2014

Sverige BNP 2012

Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, uppgick till 3 555 miljarder kronor under 2012. Jämfört med 2011 ökade BNP med 0,8 procent. Tillväxten under det fjärde kvartalet 2012 var 1,4 procent.

Beräkna din skatt

Nu kan du även räkna ut vad du kommer få behålla av lönen efter skatt (netto) genom att besöka vår lönekalkylator