Beräkna pantbrev online

Ett pantbrev på 1150000 kr kostar 23375 kr

Beräkna Pantbrev

Här kan du räkna ut kostnaden för ett pantbrev baserat på köpeskillingen.

e.g. "1 400 000 KR"
e.g. "300 000 KR"

Pantbrev

En fastighet kan ha mer än ett pantbrev med olika belopp på för att eventuellt kunna användas för olika långivare. För att en långivare skall kunna veta vilka pantbrev som är uttagna på en fastighet utfärdas så kallade gravationsbevis.

Pantbrev med bästa rätt kallas även för bottenpantbrev. Om låntagaren inte kan betala sitt lån och fastigheten måste säljas, kommer den som har pantbrevet att få pengar i första hand. En inteckning i form av ett pantbrev är därför helt säkert. Pantbrev utfärdas normalt inom fastighetens taxeringsvärde. Det finns även möjlighet att utfärda ett pantbrev utöver det pantbrev som är utfärdat inom taxeringsvärdet

När man skall ta ett lån och det redan finns obelånade pantbrev som täcker lånebehovet, behövs inget nytt pantbrev. När en fastighet byter ägare, löser den gamla ägaren sina eventuella lån, får tillbaka sina pantbrev och överlämnar dessa till den nye ägaren som använder dem för sina lån. Normalt utför banken administrationen av pantbrev mot en expeditionsavgift. Pantbrevet kostar i regel 2% av pantbrevsbeloppet. Utöver procentsatsen tillkommer även en fast avgift per uttaget pantbrev (375 SEK). Pantbrevet är knutet till fastigheten och kan inte föras över mellan fastigheter. Innehavaren av pantbrevet är den som har säkerheten.

Pris för pantbrev baserad på köpeskilling

Köpeskilling Pris
100000 kr2375 kr
150000 kr3375 kr
200000 kr4375 kr
250000 kr5375 kr
300000 kr6375 kr
350000 kr7375 kr
400000 kr8375 kr
450000 kr9375 kr
500000 kr10375 kr
550000 kr11375 kr
600000 kr12375 kr
650000 kr13375 kr
700000 kr14375 kr
750000 kr15375 kr
800000 kr16375 kr
850000 kr17375 kr
900000 kr18375 kr
950000 kr19375 kr
1000000 kr20375 kr
1050000 kr21375 kr
1100000 kr22375 kr
1150000 kr23375 kr
1200000 kr24375 kr
1250000 kr25375 kr
1300000 kr26375 kr
1350000 kr27375 kr
1400000 kr28375 kr
1450000 kr29375 kr
1500000 kr30375 kr
1550000 kr31375 kr
1600000 kr32375 kr
1650000 kr33375 kr
1700000 kr34375 kr
1750000 kr35375 kr
1800000 kr36375 kr
1850000 kr37375 kr
1900000 kr38375 kr
1950000 kr39375 kr
2000000 kr40375 kr
2050000 kr41375 kr
2100000 kr42375 kr
2150000 kr43375 kr
2200000 kr44375 kr
2250000 kr45375 kr
2300000 kr46375 kr
2350000 kr47375 kr
2400000 kr48375 kr
2450000 kr49375 kr
2500000 kr50375 kr
2550000 kr51375 kr
2600000 kr52375 kr
2650000 kr53375 kr
2700000 kr54375 kr
2750000 kr55375 kr
2800000 kr56375 kr
2850000 kr57375 kr
2900000 kr58375 kr
2950000 kr59375 kr
3000000 kr60375 kr
3050000 kr61375 kr
3100000 kr62375 kr
3150000 kr63375 kr
3200000 kr64375 kr
3250000 kr65375 kr
3300000 kr66375 kr
3350000 kr67375 kr
3400000 kr68375 kr
3450000 kr69375 kr
3500000 kr70375 kr
3550000 kr71375 kr
3600000 kr72375 kr
3650000 kr73375 kr
3700000 kr74375 kr
3750000 kr75375 kr
3800000 kr76375 kr
3850000 kr77375 kr
3900000 kr78375 kr
3950000 kr79375 kr
4000000 kr80375 kr
4050000 kr81375 kr
4100000 kr82375 kr
4150000 kr83375 kr
4200000 kr84375 kr
4250000 kr85375 kr
4300000 kr86375 kr
4350000 kr87375 kr
4400000 kr88375 kr
4450000 kr89375 kr
4500000 kr90375 kr
4550000 kr91375 kr
4600000 kr92375 kr
4650000 kr93375 kr
4700000 kr94375 kr
4750000 kr95375 kr
4800000 kr96375 kr
4850000 kr97375 kr
4900000 kr98375 kr
4950000 kr99375 kr
5000000 kr100375 kr
5050000 kr101375 kr
5100000 kr102375 kr
5150000 kr103375 kr
5200000 kr104375 kr
5250000 kr105375 kr
5300000 kr106375 kr
5350000 kr107375 kr
5400000 kr108375 kr
5450000 kr109375 kr
5500000 kr110375 kr
5550000 kr111375 kr
5600000 kr112375 kr
5650000 kr113375 kr
5700000 kr114375 kr
5750000 kr115375 kr
5800000 kr116375 kr
5850000 kr117375 kr
5900000 kr118375 kr
5950000 kr119375 kr
6000000 kr120375 kr
6050000 kr121375 kr
6100000 kr122375 kr
6150000 kr123375 kr
6200000 kr124375 kr
6250000 kr125375 kr
6300000 kr126375 kr
6350000 kr127375 kr
6400000 kr128375 kr
6450000 kr129375 kr
6500000 kr130375 kr
6550000 kr131375 kr
6600000 kr132375 kr
6650000 kr133375 kr
6700000 kr134375 kr
6750000 kr135375 kr
6800000 kr136375 kr
6850000 kr137375 kr
6900000 kr138375 kr
6950000 kr139375 kr
7000000 kr140375 kr
7050000 kr141375 kr
7100000 kr142375 kr
7150000 kr143375 kr
7200000 kr144375 kr
7250000 kr145375 kr
7300000 kr146375 kr
7350000 kr147375 kr
7400000 kr148375 kr
7450000 kr149375 kr
7500000 kr150375 kr
7550000 kr151375 kr
7600000 kr152375 kr
7650000 kr153375 kr
7700000 kr154375 kr
7750000 kr155375 kr
7800000 kr156375 kr
7850000 kr157375 kr
7900000 kr158375 kr
7950000 kr159375 kr
8000000 kr160375 kr
8050000 kr161375 kr
8100000 kr162375 kr
8150000 kr163375 kr
8200000 kr164375 kr
8250000 kr165375 kr
8300000 kr166375 kr
8350000 kr167375 kr
8400000 kr168375 kr
8450000 kr169375 kr
8500000 kr170375 kr
8550000 kr171375 kr
8600000 kr172375 kr
8650000 kr173375 kr
8700000 kr174375 kr
8750000 kr175375 kr
8800000 kr176375 kr
8850000 kr177375 kr
8900000 kr178375 kr
8950000 kr179375 kr
9000000 kr180375 kr
9050000 kr181375 kr
9100000 kr182375 kr
9150000 kr183375 kr
9200000 kr184375 kr
9250000 kr185375 kr
9300000 kr186375 kr
9350000 kr187375 kr
9400000 kr188375 kr
9450000 kr189375 kr
9500000 kr190375 kr
9550000 kr191375 kr
9600000 kr192375 kr
9650000 kr193375 kr
9700000 kr194375 kr
9750000 kr195375 kr
9800000 kr196375 kr
9850000 kr197375 kr
9900000 kr198375 kr
9950000 kr199375 kr

©2019 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002