Lønnsstatistikker for Purser

30 700 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Purser innenfor kabinpersonal.

Betygsätt ditt yrke som Purser
( betyg 3 / 5 av 5 st röster)


Medellön Mann Kvinne Yrkesprognos
30 700 kr 30 600 kr 30 700 kr Balans

Löneutveckling Purser

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 14 960 kr.
Klicka på inkomstförsäkring fackförbund så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Purser

Kabinpersonal möter nya passagerare och kollegor varje dag och är ständigt på resande fot. Vid varje avgång kommer de i kontakt med bland annat flygplanstekniker, trafikassistenter och ramppersonal som hanterar bagage, passagerare eller tar hand om flygplanet.

Arbetsuppgifter
Kabinpersonalens huvudarbetsuppgift är att tillsammans med den övriga besättningen ansvara för passagerarnas säkerhet och välbefinnande under flygningen.

Före arbetspasset går man igenom dagens flygningar med den ansvarige ombord. Denne tituleras purser, cabin chief eller senior cabin crew, det är beroende av flygbolaget man är anställd hos. Man får i förväg veta om det finns ensamåkande barn eller andra passagerare som behöver extra assistans under flygningen. Kanske finns någon allergiker med på flygningen eller någon känd person som man bör känna till innan flygningen startar.

När passagerarna kommer ombord hjälper flygvärdinnan/flygvärden dem att snabbt hitta sina platser och stoppa undan sitt handbagage så att flyget kan avgå enligt tidtabellen. När kaptenen har gett klartecken stänger man dörrarna och innan planet lyfter genomför personalen en säkerhetsdemonstration.

När planet har lyft serverar kabinpersonalen mat och dryck och säljer varor och ser till att passagerarna trivs ombord. Efter flygningen räknas kassan och stäms av innan arbetspasset är slut. Arbetsuppgifterna under flygningen varierar beroende på om man jobbar på korta inrikes turer eller långa internationella flygningar. Också antalet anställda i kabinen varierar beroende på flygplanstyper och flygningar.

Det är viktigt att vara serviceinriktad och arbetet ställer krav på flexibilitet, tålmodighet, stresstolerans och förmåga att fatta snabba beslut.

Arbetstider
Arbetstiderna varierar mycket. Flygningar sker dygnet runt, alla dagar i veckan. Man arbetar enligt ett schema som man får upp till 14 – 28 dagar i förväg. I arbetet ingår en så kallad stand by-funktion, vilket betyder att flygvärdinnan/flygvärden har jour i hemmet eller kommer till flygplatsen och är beredd att ge sig iväg med kort varsel.

Arbetsmiljö
Arbetet i kabinen sker oftast under tidspress. Det är bullrigt och trångt och stundtals kan flygningen vara skakig. Belastningsskador i rygg, nacke, axlar och armar förekommer. Besvär i andningsvägarna förekommer orsakat av den torra luften i kabinen. Vid flygning utsätts man för mer strålning jämfört med om man befinner sig på marken. Strålningen kan vara en hälsorisk.

Kompetens/Karriärutveckling
Flygvärdinnor/flygvärdar utbildas ständigt, bland annat i att hantera nödsituationer ombord och första hjälpen.
På många flygbolag fungerar kabinchefen som arbetsledare och stöd för kabinpersonalen. Kabinchefen håller kontakt med kaptenen och ser till att allting fungerar smidigt ombord. Mellan avgångarna kontrollerar kabinchefen bland annat nödutrustningen och ser till att mat och förfriskningar finns ombord. Ett annat namn på kabinchef är purser. Pursern är oftast en flygvärdinna/flygvärd med lång erfarenhet som leder och fördelar arbetet i kabinen. Det är varje flygbolag som själva väljer benämning på den som är arbetsledare i kabinen under flygningen.

Cabin manager brukar ofta vara den som har det övergripande ansvaret för all flygande kabinpersonal. Det är oftast någon med lång erfarenhet från flyget som då har flugit som flygvärdinna/flygvärd själv men som tagit steget vidare för att arbeta administrativt med ledarskapsfrågor.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Privat sektor Privatanställda tjänstemän
30 700 kr 30 700 kr 30 700 kr

Lönestatistik baserat på Sektor