Bolån och räntor

Räntor

Håll koll på bankernas listräntor och snitträntor för bolånen
Nedan ser du en översikt över bankernas officiella listräntor samt snitträntor för bolån.
Du kan sortera fallande/stigande genom att klicka på respektive bank. Bäst ränta har markerats med fet stil.

Visar räntor för Februari 2019

BankSnitträntaRänta

Ränta

Nedan kan du se bankernas ett års räntor inklusive deras deras snitträntor (om dom har angivits).
Om du scrollar ner så kan du även se två samt treårs räntor.

Visar ett års räntor

BankSnitträntaRänta

Två års ränta

BankSnitträntaRänta

Tre års ränta

BankSnitträntaRänta

Fyra till sex års ränta

Nedan kan du se bankernas ett års räntor inklusive deras deras snitträntor (om dom har angivits).
Om du scrollar ner så kan du även se två samt treårs räntor.

Visar fyra års ränta

BankSnitträntaRänta

Fem års ränta

BankSnitträntaRänta

Sex års ränta

BankSnitträntaRänta

Sju till tio års ränta

Nedan kan du se bankernas sju till tio års räntor inklusive deras deras snitträntor.

Visar sju års ränta

BankSnitträntaRänta

Åtta års ränta

BankSnitträntaRänta

Nio års ränta

BankSnitträntaRänta

Tio års ränta

BankSnitträntaRänta

©2019 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002