Detaljer

Skatter i Valdemarsvik

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Valdemarsvik 22.48% 11.55% 0.25% 1.38% 35.41%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Valdemarsvik

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Valdemarsvik +2.79% +7 000 258 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Valdemarsvik -0.1% -100 st 16.5%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Valdemarsvik +64.37% +0.04% 334
    

Folkmängd i Valdemarsvik

Valdemarsvik7 737
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Valdemarsvik

Förändring 2020

% #
Valdemarsvik -1.73% -136
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Valdemarsvik

Förändring 2020

Förändring Ålder
Valdemarsvik -0.5 år 47.5 år