Detaljer

Skatter i Vaggeryd

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Vaggeryd 21.49% 11.76% 0.25% 1.42% 34.67%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Vaggeryd

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Vaggeryd +2.07% +6 000 296 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Vaggeryd -0.4% -400 st 11%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Vaggeryd +75.39% +0.35% 638
    

Folkmängd i Vaggeryd

Vaggeryd14 532
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Vaggeryd

Förändring 2020

% #
Vaggeryd +1.8% +257
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Vaggeryd

Förändring 2020

Förändring Ålder
Vaggeryd -0.1 år 40.9 år