Detaljer

Skatter i Ulricehamn

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Ulricehamn 21.05% 11.48% 0.25% 1.32% 33.85%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Ulricehamn

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Ulricehamn +1.75% +5 000 290 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Ulricehamn -0.3% -300 st 13%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Ulricehamn 75.38% -1.24% 1 194
    

Folkmängd i Ulricehamn

Ulricehamn24 704
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Ulricehamn

Förändring 2020

% #
Ulricehamn +0.15% +36
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Ulricehamn

Förändring 2020

Förändring Ålder
Ulricehamn -0.1 år 43.5 år