Detaljer

Skatter i Tranemo

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Tranemo 21.5% 11.48% 0.26% 1.33% 34.31%
Sverige medel 21.67% 11.49% 0.25% 1.34% 34.5%

Medelinkomsten i Tranemo

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2020 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Tranemo +2.1% +6 000 292 000
Sverige medel 36 043 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Tranemo -0.4% -400 st 13.2%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Tranemo 77.13% -0.27% 564
    

Folkmängd i Tranemo

Tranemo11 937
Sverige medel36 043

Befolkningsökning i Tranemo

Förändring 2021

% #
Tranemo +0.44% +52
Sverige medel +0.7% +73 031

Medelålder i Tranemo

Förändring 2021

Förändring Ålder
Tranemo -0.2 år 44 år