Detaljer

Skatter i Tomelilla

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Tomelilla 20.61% 11.18% 0.25% 1.29% 33.08%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Tomelilla

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Tomelilla +1.95% +5 000 261 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Tomelilla -0.1% -100 st 16.9%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Tomelilla 67.01% -4.08% 685
    

Folkmängd i Tomelilla

Tomelilla13 663
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Tomelilla

Förändring 2020

% #
Tomelilla +0.34% +46
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Tomelilla

Förändring 2020

Förändring Ålder
Tomelilla -0.1 år 44.1 år