Detaljer

Skatter i Tanum

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Tanum 21.56% 11.48% 0.25% 1.32% 34.36%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Tanum

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Tanum +4.12% +11 000 278 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Tanum -1% -1 000 st 13.2%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Tanum 72.62% -0.81% 577
    

Folkmängd i Tanum

Tanum12 912
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Tanum

Förändring 2020

% #
Tanum +0.55% +71
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Tanum

Förändring 2020

Förändring Ålder
Tanum -0.2 år 46.3 år
Solhem inredning

Solhem inredning

Erjudanden och nedsatt pris på möbler och inredning!

Till kampanjen