Detaljer

Skatter i Töreboda

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Töreboda 21.72% 11.48% 0.25% 1.32% 34.52%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Töreboda

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Töreboda +2.77% +7 000 260 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Töreboda -0.6% -600 st 20.1%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Töreboda 67.29% -0.51% 483
    

Folkmängd i Töreboda

Töreboda9 281
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Töreboda

Förändring 2020

% #
Töreboda -0.13% -12
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Töreboda

Förändring 2020

Förändring Ålder
Töreboda -0.1 år 44.9 år