Detaljer

Skatter i Sundsvall

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Sundsvall 22.59% 11.29% 0.25% 1.62% 35.5%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Sundsvall

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Sundsvall +1.97% +6 000 310 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Sundsvall -0.1% -100 st 14.4%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Sundsvall 67.5% -1.16% 5 544
    

Folkmängd i Sundsvall

Sundsvall99 439
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Sundsvall

Förändring 2020

% #
Sundsvall -0.01% -10
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Sundsvall

Förändring 2020

Förändring Ålder
Sundsvall -0.2 år 42.4 år
Staples SE

Staples SE

20% rabatt på alla almanackor och kalendrar

Visa rabattkod