Detaljer

Skatter i Staffanstorp

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Staffanstorp 19.54% 11.18% 0.25% 1.29% 32.01%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Staffanstorp

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Staffanstorp +3.36% +11 000 338 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Staffanstorp -0.2% -200 st 9.7%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Staffanstorp 63.1% -1.86% 1 019
    

Folkmängd i Staffanstorp

Staffanstorp25 883
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Staffanstorp

Förändring 2020

% #
Staffanstorp +1.92% +487
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Staffanstorp

Förändring 2020

Förändring Ålder
Staffanstorp 0 år 39.6 år