Detaljer

Skatter i Skinnskatteberg

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Skinnskatteberg 22.46% 10.88% 0.25% 1.3% 34.64%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Skinnskatteberg

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Skinnskatteberg +1.12% +3 000 270 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Skinnskatteberg +0.2% +200 st 17.8%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Skinnskatteberg 69.57% -5.68% 207
    

Folkmängd i Skinnskatteberg

Skinnskatteberg4 366
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Skinnskatteberg

Förändring 2020

% #
Skinnskatteberg -0.61% -27
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Skinnskatteberg

Förändring 2020

Förändring Ålder
Skinnskatteberg -0.2 år 47 år