Detaljer

Skatter i Sandviken

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Sandviken 21.61% 11.51% 0.25% 1.31% 34.43%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Sandviken

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Sandviken +2.89% +8 000 285 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Sandviken +0.2% +200 st 21.8%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Sandviken +61.42% +1.49% 2 006
    

Folkmängd i Sandviken

Sandviken39 290
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Sandviken

Förändring 2020

% #
Sandviken +0.14% +56
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Sandviken

Förändring 2020

Förändring Ålder
Sandviken -0.1 år 43.6 år