Detaljer

Skatter i Sala

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Sala 22.31% 10.88% 0.25% 1.3% 34.49%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Sala

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Sala +1.47% +4 000 276 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Sala -0.7% -700 st 15.7%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Sala +69.05% +0.05% 1 160
    

Folkmängd i Sala

Sala22 867
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Sala

Förändring 2020

% #
Sala -0.12% -27
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Sala

Förändring 2020

Förändring Ålder
Sala -0.1 år 43.8 år