Detaljer

Skatter i Säffle

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Säffle 21.52% 11.68% 0.25% 1.39% 34.59%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Säffle

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Säffle +2.39% +6 000 257 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Säffle +0.2% +200 st 20.5%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Säffle 62.13% -3% 771
    

Folkmängd i Säffle

Säffle15 420
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Säffle

Förändring 2020

% #
Säffle -0.23% -35
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Säffle

Förändring 2020

Förändring Ålder
Säffle -0.2 år 45.6 år