Detaljer

Skatter i Perstorp

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Perstorp 20.81% 11.18% 0.25% 1.29% 33.28%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Perstorp

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Perstorp +1.22% +3 000 248 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Perstorp +1.6% +1 600 st 22.4%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Perstorp 59.8% -1.05% 393
    

Folkmängd i Perstorp

Perstorp7 476
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Perstorp

Förändring 2020

% #
Perstorp -0.21% -16
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Perstorp

Förändring 2020

Förändring Ålder
Perstorp 0 år 41.9 år