Detaljer

Skatter i Orust

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Orust 22.86% 11.48% 0.25% 1.32% 35.66%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Orust

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Orust +2.41% +7 000 298 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Orust +0.1% +100 st 12.5%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Orust 77.2% -1.56% 693
    

Folkmängd i Orust

Orust15 315
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Orust

Förändring 2020

% #
Orust +0.64% +97
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Orust

Förändring 2020

Förändring Ålder
Orust -0.2 år 47.5 år