Detaljer

Skatter i Motala

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Motala 21.7% 11.55% 0.25% 1.38% 34.63%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Motala

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Motala +2.57% +7 000 279 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Motala -0.8% -800 st 20.3%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Motala 65.15% -1.2% 2 158
    

Folkmängd i Motala

Motala43 640
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Motala

Förändring 2020

% #
Motala -0.08% -33
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Motala

Förändring 2020

Förändring Ålder
Motala -0.2 år 43.3 år