Detaljer

Skatter i Mellerud

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Mellerud 22.6% 11.48% 0.26% 1.33% 35.41%
Sverige medel 21.67% 11.49% 0.25% 1.34% 34.5%

Medelinkomsten i Mellerud

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2020 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Mellerud +2.31% +6 000 266 000
Sverige medel 36 043 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Mellerud -0.9% -900 st 19.2%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Mellerud +68.39% +3.58% 484
    

Folkmängd i Mellerud

Mellerud9 268
Sverige medel36 043

Befolkningsökning i Mellerud

Förändring 2021

% #
Mellerud -0.47% -44
Sverige medel +0.7% +73 031

Medelålder i Mellerud

Förändring 2021

Förändring Ålder
Mellerud -0.2 år 45.5 år