Detaljer

Skatter i Mark

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Mark 21.51% 11.48% 0.25% 1.32% 34.31%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Mark

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Mark +2.14% +6 000 286 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Mark -0.4% -400 st 14%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Mark 74.11% -0.34% 1 761
    

Folkmängd i Mark

Mark34 896
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Mark

Förändring 2020

% #
Mark +0.41% +142
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Mark

Förändring 2020

Förändring Ålder
Mark -0.1 år 43 år