Detaljer

Skatter i Malmö

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Malmö 21.24% 11.18% 0.25% 1.29% 33.71%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Malmö

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Malmö +3.03% +8 000 272 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Malmö -0.9% -900 st 17.1%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Malmö 54.54% -1.41% 21 032
    

Folkmängd i Malmö

Malmö347 949
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Malmö

Förändring 2020

% #
Malmö +1.1% +3 783
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Malmö

Förändring 2019

Förändring Ålder
Malmö 0 år 38.4 år