Detaljer

Skatter i Lidköping

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Lidköping 21.26% 11.48% 0.25% 1.32% 34.06%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Lidköping

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Lidköping +2.05% +6 000 299 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Lidköping -0.1% -100 st 14.2%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Lidköping 71.99% -0.8% 2 160
    

Folkmängd i Lidköping

Lidköping40 328
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Lidköping

Förändring 2020

% #
Lidköping +0.6% +239
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Lidköping

Förändring 2020

Förändring Ålder
Lidköping -0.1 år 43.2 år