Detaljer

Skatter i Lerum

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Lerum 20.65% 11.48% 0.25% 1.32% 33.45%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Lerum

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Lerum +2.33% +8 000 352 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Lerum 0% 0 st 10.4%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Lerum +71.18% +0.9% 1 926
    

Folkmängd i Lerum

Lerum43 020
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Lerum

Förändring 2020

% #
Lerum +1.06% +452
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Lerum

Förändring 2020

Förändring Ålder
Lerum -0.1 år 39.6 år