Detaljer

Skatter i Lekeberg

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Lekeberg 22.43% 11.55% 0.25% 1.3% 35.28%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Lekeberg

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Lekeberg +2.04% +6 000 300 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Lekeberg -0.1% -100 st 11.1%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Lekeberg 64.92% -6.17% 305
    

Folkmängd i Lekeberg

Lekeberg8 472
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Lekeberg

Förändring 2020

% #
Lekeberg +2.89% +238
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Lekeberg

Förändring 2020

Förändring Ålder
Lekeberg +0.1 år 41 år