Detaljer

Skatter i Kumla

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Kumla 21.6% 11.55% 0.25% 1.3% 34.45%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Kumla

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Kumla +1.74% +5 000 292 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Kumla -0.7% -700 st 14.2%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Kumla 71.76% -1.07% 1 087
    

Folkmängd i Kumla

Kumla21 862
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Kumla

Förändring 2020

% #
Kumla +0.57% +124
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Kumla

Förändring 2020

Förändring Ålder
Kumla -0.1 år 40.6 år