Detaljer

Skatter i Kristinehamn

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Kristinehamn 21.97% 11.68% 0.25% 1.39% 35.04%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Kristinehamn

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Kristinehamn +2.29% +6 000 268 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Kristinehamn -0.5% -500 st 20%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Kristinehamn +61.77% +2.24% 1 185
    

Folkmängd i Kristinehamn

Kristinehamn24 190
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Kristinehamn

Förändring 2020

% #
Kristinehamn -0.27% -65
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Kristinehamn

Förändring 2020

Förändring Ålder
Kristinehamn -0.1 år 45.3 år