Detaljer

Skatter i Kristianstad

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Kristianstad 21.46% 11.18% 0.25% 1.29% 33.93%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Kristianstad

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Kristianstad +2.17% +6 000 282 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Kristianstad -0.1% -100 st 17.8%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Kristianstad 63.47% -0.7% 4 988
    

Folkmängd i Kristianstad

Kristianstad86 217
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Kristianstad

Förändring 2020

% #
Kristianstad +0.55% +470
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Kristianstad

Förändring 2020

Förändring Ålder
Kristianstad -0.1 år 42.1 år