Detaljer

Skatter i Karlstad

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Karlstad 21.27% 11.68% 0.25% 1.39% 34.34%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Karlstad

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Karlstad +2.08% +6 000 295 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Karlstad -0.4% -400 st 13%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Karlstad 60.03% -1.44% 7 300
    

Folkmängd i Karlstad

Karlstad94 828
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Karlstad

Förändring 2020

% #
Karlstad +0.99% +930
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Karlstad

Förändring 2020

Förändring Ålder
Karlstad 0 år 41.5 år