Detaljer

Skatter i Karlskrona

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Karlskrona 21.65% 12.04% 0.25% 1.3% 34.99%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Karlskrona

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Karlskrona +2.44% +7 000 294 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Karlskrona -0.5% -500 st 13.7%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Karlskrona +56.42% +0.56% 4 325
    

Folkmängd i Karlskrona

Karlskrona66 515
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Karlskrona

Förändring 2020

% #
Karlskrona -0.16% -107
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Karlskrona

Förändring 2020

Förändring Ålder
Karlskrona -0.2 år 42.1 år