Detaljer

Skatter i Karlsborg

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Karlsborg 21.32% 11.48% 0.26% 1.33% 34.13%
Sverige medel 21.67% 11.49% 0.25% 1.34% 34.5%

Medelinkomsten i Karlsborg

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2020 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Karlsborg +1.74% +5 000 293 000
Sverige medel 36 043 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Karlsborg -1.4% -1 400 st 14.1%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Karlsborg +82% +4.49% 300
    

Folkmängd i Karlsborg

Karlsborg6 965
Sverige medel36 043

Befolkningsökning i Karlsborg

Förändring 2021

% #
Karlsborg +0.04% +3
Sverige medel +0.7% +73 031

Medelålder i Karlsborg

Förändring 2021

Förändring Ålder
Karlsborg -0.1 år 46.9 år