Detaljer

Skatter i Kalix

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Kalix 22.55% 11.34% 0.25% 1.23% 35.12%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Kalix

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Kalix +1.79% +5 000 284 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Kalix -0.5% -500 st 16.5%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Kalix +76.45% +0.24% 743
    

Folkmängd i Kalix

Kalix15 812
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Kalix

Förändring 2020

% #
Kalix -0.47% -74
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Kalix

Förändring 2020

Förändring Ålder
Kalix -0.1 år 47 år