Detaljer

Skatter i Hylte

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Hylte 21.45% 11.4% 0.25% 1.4% 34.25%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Hylte

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Hylte +1.17% +3 000 260 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Hylte 0% 0 st 17.1%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Hylte +67.23% +1.83% 528
    

Folkmängd i Hylte

Hylte10 649
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Hylte

Förändring 2020

% #
Hylte -1.53% -166
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Hylte

Förändring 2020

Förändring Ålder
Hylte -0.3 år 42.2 år