Detaljer

Skatter i Hudiksvall

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Hudiksvall 21.61% 11.51% 0.25% 1.31% 34.43%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Hudiksvall

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Hudiksvall +1.79% +5 000 285 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Hudiksvall +0.8% +800 st 16.7%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Hudiksvall 70.96% -0.55% 1 777
    

Folkmängd i Hudiksvall

Hudiksvall37 531
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Hudiksvall

Förändring 2020

% #
Hudiksvall -0.2% -76
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Hudiksvall

Förändring 2020

Förändring Ålder
Hudiksvall -0.1 år 44.7 år