Detaljer

Skatter i Huddinge

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Huddinge 19.77% 12.08% 0.17% 0.98% 32.83%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Huddinge

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Huddinge +2.18% +7 000 328 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Huddinge -0.4% -400 st 10.4%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Huddinge 63.11% -1.46% 6 739
    

Folkmängd i Huddinge

Huddinge113 234
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Huddinge

Förändring 2020

% #
Huddinge +0.34% +386
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Huddinge

Förändring 2020

Förändring Ålder
Huddinge -0.2 år 37.6 år