Detaljer

Skatter i Herrljunga

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Herrljunga 21.94% 11.48% 0.25% 1.32% 34.74%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Herrljunga

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Herrljunga +2.57% +7 000 279 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Herrljunga -1.4% -1 400 st 14.6%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Herrljunga 74.85% -1.54% 505
    

Folkmängd i Herrljunga

Herrljunga9 444
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Herrljunga

Förändring 2020

% #
Herrljunga -0.21% -20
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Herrljunga

Förändring 2020

Förändring Ålder
Herrljunga -0.2 år 43.9 år