Detaljer

Skatter i Hörby

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Hörby 21.08% 11.18% 0.25% 1.29% 33.55%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Hörby

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Hörby +3.36% +9 000 277 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Hörby -0.7% -700 st 13.6%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Hörby 68.44% -2.19% 789
    

Folkmängd i Hörby

Hörby15 653
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Hörby

Förändring 2020

% #
Hörby +0.14% +22
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Hörby

Förändring 2020

Förändring Ålder
Hörby -0.1 år 43 år