Detaljer

Skatter i Hässleholm

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Hässleholm 21.2% 11.18% 0.25% 1.29% 33.67%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Hässleholm

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Hässleholm +2.27% +6 000 270 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Hässleholm +0.1% +100 st 18%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Hässleholm +65.5% +0.56% 2 846
    

Folkmängd i Hässleholm

Hässleholm52 010
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Hässleholm

Förändring 2020

% #
Hässleholm -0.26% -135
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Hässleholm

Förändring 2020

Förändring Ålder
Hässleholm 0 år 43.4 år