Detaljer

Skatter i Härjedalen

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Härjedalen 22.47% 11.7% 0.25% 1.62% 35.79%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Härjedalen

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Härjedalen +2.31% +6 000 266 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Härjedalen -0.8% -800 st 12%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Härjedalen +76.34% +0.16% 541
    

Folkmängd i Härjedalen

Härjedalen10 070
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Härjedalen

Förändring 2020

% #
Härjedalen -0.2% -20
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Härjedalen

Förändring 2020

Förändring Ålder
Härjedalen -0.1 år 47.2 år