Detaljer

Skatter i Forshaga

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Forshaga 21.87% 11.68% 0.25% 1.39% 34.94%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Forshaga

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Forshaga +1.48% +4 000 274 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Forshaga -0.3% -300 st 16%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Forshaga 62.92% -0.72% 534
    

Folkmängd i Forshaga

Forshaga11 524
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Forshaga

Förändring 2020

% #
Forshaga +0.22% +25
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Forshaga

Förändring 2020

Förändring Ålder
Forshaga -0.2 år 42.7 år