Detaljer

Skatter i Fagersta

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Fagersta 22.11% 10.88% 0.25% 1.3% 34.29%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Fagersta

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Fagersta +2.54% +7 000 283 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Fagersta +0.5% +500 st 20.7%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Fagersta 66.77% -1.12% 674
    

Folkmängd i Fagersta

Fagersta13 267
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Fagersta

Förändring 2020

% #
Fagersta -0.93% -124
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Fagersta

Förändring 2020

Förändring Ålder
Fagersta -0.2 år 43.1 år