Detaljer

Skatter i Essunga

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Essunga 21.57% 11.48% 0.25% 1.32% 34.37%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Essunga

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Essunga +1.13% +3 000 268 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Essunga -0.5% -500 st 15%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Essunga 67.7% -5.84% 257
    

Folkmängd i Essunga

Essunga5 687
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Essunga

Förändring 2020

% #
Essunga +0.58% +33
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Essunga

Förändring 2020

Förändring Ålder
Essunga -0.3 år 44.4 år