Detaljer

Skatter i Eskilstuna

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Eskilstuna 22.02% 10.83% 0% 0% 32.85%
Sverige medel 21.67% 11.49% 0% 0% 33.16%

Medelinkomsten i Eskilstuna

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2021 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Eskilstuna +4.69% +13 000 290 000
Sverige medel 36 043 290 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Eskilstuna -0.6% -600 st 19.7%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Eskilstuna 63.17% -0.5% 6 232
    

Folkmängd i Eskilstuna

Eskilstuna107 593
Sverige medel36 043

Befolkningsökning i Eskilstuna

Förändring 2021

% #
Eskilstuna +0.58% +618
Sverige medel +0.7% +73 031

Medelålder i Eskilstuna

Förändring 2021

Förändring Ålder
Eskilstuna -0.1 år 41 år