Detaljer

Skatter i Dorotea

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Dorotea 23.8% 11.35% 0.25% 1.37% 36.52%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Dorotea

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Dorotea +3.16% +8 000 261 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Dorotea -0.4% -400 st 16.9%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Dorotea +71.56% +2.86% 109
    

Folkmängd i Dorotea

Dorotea2 498
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Dorotea

Förändring 2020

% #
Dorotea -2.08% -53
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Dorotea

Förändring 2020

Förändring Ålder
Dorotea -0.4 år 48.5 år