Detaljer

Skatter i Avesta

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Avesta 21.97% 11.63% 0.25% 1.4% 35%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Avesta

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Avesta +2.19% +6 000 280 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Avesta -1.1% -1 100 st 19.7%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Avesta +67.8% +2.65% 1 180
    

Folkmängd i Avesta

Avesta23 067
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Avesta

Förändring 2020

% #
Avesta -0.48% -111
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Avesta

Förändring 2020

Förändring Ålder
Avesta -0.3 år 44 år